hati-yang-istiqomah

Hati yang Istiqomah

Ajaran yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah memperbaiki hati. Maka tidak ada cara untuk menyucikan dan memperbaiki hati kecuali cara yang telah ditempuh oleh...
khutbah-jumat-penyakit-hati

Sebab-sebab Penyakit Hati

Ada suatu penyakit yang lebih berbahaya dari semua penyakit jasmani yang paling berbahaya, penyakit tersebut adalah penyakit hati. Sungguh suatu kerugian bila seseorang ditimpa suatu penyakit tapi ia sendiri...
hari-kiamat

Persiapan Menuju Hari Akhir

Khutbah Jumat berikut ini berisi nasihat kepada kaum muslimin untuk senantiasa mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Surga sebagai balasan bagi orang-orang yang telah mempersiapkan...