Akhlak Islami

Amanat artinya setiap yang dibebankan kepada manusia dan mereka diperintahkan memenuhinya. Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan hamba-hamba-Nya menunaikan amanat secara sempurna tanpa menguurangi....