Fitnah Dunia

Saudaraku, dunia merupakan jembatan menuju akhirat, keadaan  kita di akhirat tergantung keadaan kita di dunia, barangsiapa yangberamal salih ketika di dunia maka ia akan beruntung di akhirat dan barangsiapa...