Halal, Tapi Dibenci

Ibadallah! Masalah kemasyarakatan yang sangat gawat dan persoalan rumah tangga yang sangat besar muncul dalam bentuk kejadian-kejadian yang memilukan dalam banyak perkara yang terjadi di mana-mana. Masalah ini...