Perayaan Tahun Baru Islam

Bulan demi bulan telah berlalu dan tanpa terasa kita telah berada di pengujung tahun hijriyah dan tidak lama lagi tahun yang lama akan berlalu dan akan datang tahun baru. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya waktu hidup kita di dunia dan mengingatkan semakin dekatnya ajal kita. [Redaksi khotbahjumat.com] *** Perayaan Tahun Baru dalam Islam Khutbah Jum’at […]

Pengobatan dan Pemurnian Akidah

Dalam kehidupannya di dunia, setiap orang tentu sangat mungkin untuk jatuh sakit. Bahkan terkadang dalam satu waktu seseorang bisa terkena beberapa jenis penyakit. Maka perlu kiranya kita ingatkan, bahwa orang yang sedang sakit disyariatkan baginya untuk memerhatikan dua perkara, selengkapnya silakan baca Khutbah Jumat dengan tema pengobatan dan pemurnian akidah. Semoga bermanfaat. [Redaksi khotbahjumat.com] ***

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ahli Maksiat

Bukanlah termasuk seorang mukmin yang baik, apabila ia melihat saudaranya terkena rayuan setan dan berbuat maksiat, diliputi amarah keburukan yang membawanya terjatuh pada sesuatu yang haram. Bukanlah seorang mukmin apabila dia melihat saudaranya berada pada keadaan tersebut kemudian dia tidak menasihati dan menolongnya. Bukankah jikalau kamu melihat saudaramu celaka yang menyebabkan kematian; kemudian jiwamu tersentuh […]

Kesalahan Khutbah Jumat: Ungkapan yang Berlebihan Ketika Mengawali Khutbah

Beberapa Kesalahan dalam Khutbah Jumat (Bagian 1) Kesalahan Pertama: Ungkapan yang Berlebihan Ketika Mengawali Khutbah Begitu banyak khatib yang mengawali khutbahnya dengan menggunakan pengantar yang dihiasi dengan sajak, syair, atau puisi yang berlebih-lebihan. Fenomena ini tentu menyimpang dari tuntunan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam mengawali khutbahnya. Dalam praktiknya, ketika memulai khutbah, Nabi shallallahu ‘alaihi […]

Tunaikanlah Amanah

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat jahil, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyirikin laki-aki dan perempuan; sehingga Allah menerima taubat […]

Beriman Kepada yang Ghaib

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan […]

Motivasi Agar Segera Bertobat

“Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha (tobat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (Q.s. At-Tahrim: 8). [Redaksi khotbahjumat.com] ***

Hak-hak Persaudaraan (Ukhuwah) Sesama Muslim

Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan ukhuwah dan tolong menolong kepada sesama muslim dalam kemaslahatan dunia dan agama. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah  Subhanahu wa Ta’ala, supaya kamu mendapat rahmat. ” (Qs al-Hujurât/ 49:10). Semoga khutbah […]

Peringatan Agar Tidak Tertipu dengan Kenikmatan Dunia

Khutbah Jumat ini berisi nasihat agar kita tidak terlena dengan kenikmatan yang kita peroleh di dunia.  “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di […]

Bahaya Vonis Kafir

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, ‘hai orang kafir’, maka (hukum) kafir itu telah kembali kepada salah seorang dari keduanya. Jika benar seperti yang ia katakan. Jika tidak, maka (ucapan itu) kembali kepada dirinya.” (Muttafaq Alaih dari hadis Ibnu Umar). [Redaksi Khotbahjumat.com] ***

Nahkoda yang Kehilangan Haluan

Bagi seorang muslim, masuk surga merupakan cita-cita tertinggi dan mulia sepanjang hidupnya. Namun ironisnya, terkadang perbuatannya berbicara lain. Perbuatan yang dia lakukan justeru bisa menggiringnya ke neraka Allâh Subhanahu wa Ta’ala dan menghalanginya dari surga. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita perlu mempertajam perhatian kita dan meperdalam ilmu kita, agar kita bisa […]